Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Heilbronn

Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Heilbronn 4.8 (4)

Γιατί ενημερωθήκαμε μόλις μια εβδομάδα μετά το ατύχημα στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Heilbronn και πόσο καιρό θα τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω των μπλοκ 5 και 6;

Βιέννη, Ανατολικό Άσπερν | © Shutterstock

Πού είναι η κοινωνική ποσόστωση Heilbronn στην κατασκευή κατοικιών; 5 (2)

Ο αριθμός των κοινωνικά επιδοτούμενων ενοικιαζόμενων μονάδων στο Heilbronn μειώθηκε από 1323 (2020) σε 1308 (τέλη 2022).