Ένωση Ενθουσιαστών της Ευρώπης

Χαρακτηριστική φωτογραφία: Ευρωπαϊκό Συνέδριο 1948 στη Χάγη | © National Archief / Snikkers / Anefo | Wikimedia Commons | CC BY SA 3.0

Καλούπι Διεθνές Ευρωπαϊκό Κίνημα (EBI) ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Οκτωβρίου 1948 μετά από μήνες διαπραγματεύσεων μετά το Ευρωπαϊκό Κογκρέσο. αποτελείται αρχικά από τους εθνικούς εκπροσώπους των χωρών που συμμετέχουν στο Σχέδιο Μάρσαλ.

Το όργανό του, το «Διεθνές Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κινήματος», συνέρχεται για πρώτη φορά από τις 25 έως τις 28 Φεβρουαρίου 1949 στις Βρυξέλλες και ψηφίζει Leon Jouhaux στον πρώτο πρόεδρο.

Η γερμανική υποοργάνωση της EBI ιδρύθηκε στις 13 Ιουνίου 1949 με την επωνυμία «Γερμανικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κινήματος» στο Βισμπάντεν. Ευγένιος Κογκόν γίνεται πρόεδρος του εκτελεστικού γραφείου, γιατί με πρωτοβουλία του συνεδριάζει αντίστοιχη ιδρυτική επιτροπή την 1η Απριλίου 1949. Ο ιδρυτικός πρόεδρος μέχρι το 1954 ήταν ο πρώην πρόεδρος του Ράιχσταγκ Πολ Λόμπε.

Στις 3 Δεκεμβρίου 1993, το όνομα άλλαξε σε Ευρωπαϊκό Κίνημα Γερμανίας (EBD); σήμερα εδρεύει στο Βερολίνο.
Η EBD είναι μια ένωση νομικών προσώπων και μια οργάνωση-ομπρέλα των περισσότερων ευρωπαϊκών ενώσεων, συμπληρώνοντας την ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΩΣΗ Γερμανία, που κατά βάση ενώνει περισσότερα φυσικά πρόσωπα.

Σήμερα, το EBD, με σήμερα 249 οργανώσεις μέλη από την κοινωνία και τις επιχειρήσεις, είναι το μεγαλύτερο δίκτυο για την ευρωπαϊκή πολιτική στη Γερμανία.

Με τα πολιτικά της αιτήματα, η EBD θέλει να αντικατοπτρίζει τη βασική ευρωπαϊκή πολιτική συναίνεση των κοινωνικών δυνάμεων και, ως τόπος πολιτικού διαλόγου, να συνδυάζει τα ατομικά συμφέροντα των οργανώσεων-μελών της σε ένα συνολικό συμφέρον. Με αυτόν τον τρόπο, η EBD προωθεί την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Τα όργανα της EBD είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των οργανώσεων-μελών, το Εκτελεστικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εργασίες του σωματείου, και ένας Γενικός Γραμματέας πλήρους απασχόλησης, ο οποίος διαχειρίζεται τις καθημερινές εργασίες του συλλόγου με εργαζόμενους και ασκούμενους.

Ένα από τα μέλη της EBD είναι η Ευρωπαϊκό κίνημα Βάδη-Βυρτεμβέργη, που ιδρύθηκε το 1981 ως κρατική επιτροπή της Βάδης-Βυρτεμβέργης και αποτελεί συγχώνευση της EUROPA-UNION Βάδης-Βυρτεμβέργης με τις επιτροπές πολιτών που συγκροτήθηκαν με την ευκαιρία της πρώτης άμεσης εκλογής για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1979, και σήμερα Μετρούν 50 ενώσεις της Βάδης-Βυρτεμβέργης καθώς και άτομα ως μέλη.

Ήδη από το 1972, ο κρατικός πρόεδρος της EUROPA-UNION Βάδη-Βυρτεμβέργη Ντίτερ Ρόζερ ανέλαβε την πρωτοβουλία και πρότεινε να γίνει η συγκρότηση ενός «Συμβουλίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης του Ευρωπαϊκού Κινήματος» ως υποδιαίρεση του Γερμανικού Συμβουλίου.

«Ένας τέτοιος θεσμός, ο οποίος θα περιλαμβάνει όχι μόνο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, αλλά και τις εθνικές οργανώσεις των ενώσεων που εκπροσωπούνται στο Γερμανικό Συμβούλιο, κ.λπ., θα μπορούσε να προσφέρει στα μέλη του κοινοβουλίου μια πιο αποτελεσματική και πιο ενδιαφέρουσα πλατφόρμα από ό,τι θα συνέβαινε με μια κοινοβουλευτικό συμβουλευτικό συμβούλιο για την Ευρώπη-Ένωση. Μια υποδιαίρεση του Γερμανικού Συμβουλίου στη Βάδη-Βυρτεμβέργη δεν θα ήταν θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγχώνευση των υποδιαιρέσεων του Γερμανικού Συμβουλίου και της εθνικής ένωσης της Ευρώπης-Ένωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την κοινή διαχείριση. Τα πιθανά αποτελέσματα μιας υποδιαίρεσης του Γερμανικού Συμβουλίου θα περιλαμβάνουν: χορηγία εκδηλώσεων, διατήρηση της σύνδεσης με γειτονικές χώρες. Το θέμα πρέπει πρώτα να συζητηθεί στο Γερμανικό Συμβούλιο».

Dieter Roser (4 Νοεμβρίου 1972)

Στη συνεδρίαση του εκτελεστικού περιφερειακού συμβουλίου της EUROPA-UNION στις 10 Νοεμβρίου 1973 στο Leonberg Ντίτερ Ρόζερ διάσημος, «ότι το Γερμανικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κινήματος συμφώνησε να ιδρύσει ένα Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κινήματος της Βάδης-Βυρτεμβέργης».

Από τον Φεβρουάριο του 2013, η EBD αποτελεί μέρος του Ομοσπονδιακού Δικτύου για την Συμμετοχή των Πολιτών (BBE) ως μέρος μιας αμοιβαίας ιδιότητας μέλους, μιας ένωσης παραγόντων από την κοινωνία των πολιτών, το κράτος και τις επιχειρήσεις. Ο πρωταρχικός στόχος του δικτύου είναι η βιώσιμη προώθηση της κοινωνίας των πολιτών και η συμμετοχή των πολιτών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της πολιτικής.

Και εδώ εκφράζεται η ουσιαστική πτυχή όλων των Ευρωπαίων, δηλαδή, αντί του αποκλεισμού, της ενσωμάτωσης των ανθρώπων και της καλύτερης δικτύωσης μαζί τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Μπορείτε να το δείτε πολύ καλά αν εκμεταλλευτείτε τις προσφορές του Ευρωπαϊκού Κινήματος, που προσφέρει σε όλα τα μέλη των οργανώσεων-μελών του καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κινήματος της Βάδης-Βυρτεμβέργης, μου αρέσει να σκέφτομαι τις τακτικές συνομιλίες δίπλα στη φωτιά για ευρωπαϊκά θέματα και τις αντίστοιχες προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πολύ συχνά συμβαίνει να μην υπάρχει αντίστοιχο τζάμπα, αλλά αυτό οφείλεται στη ζεστασιά των ομιλητών και των άλλων συμμετεχόντων είναι κάτι παραπάνω από αποζημίωση.

Μια άλλη συνιστώμενη μορφή είναι η «Ευρωπαϊκή ενημέρωση για την πολιτική», στην οποία εμπειρογνώμονες από την Κρατική Αντιπροσωπεία της Βάδης-Βυρτεμβέργης που εδρεύει στις Βρυξέλλες αναφέρουν τις αντίστοιχες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μπορεί να βρεθεί στις χώρες στις οποίες οι ομοσπονδιακές ενώσεις είναι αδύναμες ή δεν υπάρχουν πλέον. Εκεί, το Ευρωπαϊκό Κίνημα αναλαμβάνει τη λειτουργία της UEF, χωρίς όμως να ενσωματώνει τις αρχές της. Θα ήθελα να αναφέρω τη Γαλλία ως παράδειγμα, όπου η απουσία της Ομοσπονδίας και η αδυναμία της UEF επί τόπου αντισταθμίζονται από το Ευρωπαϊκό Κίνημα Γαλλίας, με την υποδιαίρεση της Αλσατίας την EUROPA-UNION Baden-Württemberg, ως άμεσο γείτονά του. , εργάζεται πιο στενά.


«La grandeur d'un métier est peut-être, avant tout, d'unir les hommes: il n'est qu'un luxe véritable, et c'est celui des σχέσεις Humaines».

Antoine de Saint-Exupéry (1985: 199)

Αν τώρα είστε λίγο πιο περίεργοι, προτείνω να διαβάσετε το βιβλίο μου Η Ευρώπη είναι για όλους!

Μπορείτε επίσης να λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες για το βιβλίο εδώ βρείτε.