Παρακαλώ για τη δημιουργία αναρτήσεων και θεμάτων.

Πέντε λεπτά

Ένα επαγγελματικό πολιτικό blog που ιδρύθηκε το 2008 από Nate Silver Ιδρύθηκε το. Αρχικά στεγαζόταν από τους New York Times, έκτοτε έχει μεταπωληθεί πολλές φορές και τώρα ανήκει και λειτουργεί από το ABC News. 

Ανεξαρτήτως σερβίς αυτό το blog ακόμα εκεί για να λάβετε μια γρήγορη επισκόπηση όλων όσων σχετίζονται με τις εκλογές στις ΗΠΑ.