Χριστουγεννιάτικη Αγορά Käthchen 2021

Χριστουγεννιάτικη αγορά 0 (0)

Η χριστουγεννιάτικη αγορά έπρεπε να ακυρωθεί επειδή η διοίκησή μας ήταν και πάλι πολύ έκπληκτη από τα Χριστούγεννα και δεν υπήρχε χρόνος για να εξετάσουμε εναλλακτικές επιλογές προσανατολισμού.