Ο Χορευτής

Ο Χορευτής 5 (3)

Μπορώ να συστήσω ανεπιφύλακτα αυτό το έργο σε όλους τους αναγνώστες μου και θα ήταν πραγματικά κρίμα να μείνει έστω και ένα κάθισμα ανεκμετάλλευτο στις επόμενες παραστάσεις!