70η Συνέλευση κυκλώματος

Μικρόφωνο
Ημερομηνία: 24. Νοέμβριος 2023
Χρόνος: 19: 00
EUHN

Η φετινή συνέλευση της περιφέρειας εκλέγει το περιφερειακό συμβούλιο και τους αντιπροσώπους στην πολιτειακή συνέλευση.