ο άνθρωπος διαβάζει

Ημερομηνία: 18. Νοέμβριος 2022
Ολοήμερη εκδήλωση
Τοποθεσία: Heilbronn
HK

Η εκστρατεία «Ο άνθρωπος διαβάζει δυνατά» στο Heilbronn για την 19η πανελλαδική ημέρα ανάγνωσης την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Ο χρόνος ανάγνωσης των 45 λεπτών και το σχολείο (Dammgrundschule ή Wilhelm-Hauff) δεν έχουν ακόμη καθοριστεί.

Μπορείτε να υποστηρίξετε αυτό το ιστολόγιο στο Patreon!