ο άνθρωπος διαβάζει

Ημερομηνία: 18. Νοέμβριος 2022
Χρόνος: 9: 30 - 10: 15
Τοποθεσία: Δημοτικό Σχολείο Νταμ
HK

Η εκστρατεία «Ο άνθρωπος διαβάζει δυνατά» στο Heilbronn για την 19η πανελλαδική ημέρα ανάγνωσης την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022