69η Συνέλευση κυκλώματος

Ημερομηνία: 18. Νοέμβριος 2022
Χρόνος: 18: 00 - 21: 00
Τοποθεσία: Άρκους
EUHN

Τα μέλη μας μπορούν ήδη να ανακοινώσουν τον ερχομό τους.

info@euhn.eu