Ταξίδι στο Στρασβούργο για μέλη του EUHN και ενδιαφερόμενα μέρη

Ημερομηνία: 13. Αύγουστος 2022
Ολοήμερη εκδήλωση
Τοποθεσία: Strasburg
EUHN