Μηνιαία Συνάντηση Ελεύθερων Ψηφοφόρων

Ημερομηνία: 12. Οκτώβριος 2022
Χρόνος: 19: 00 - 21: 00
Τοποθεσία: Μέσα στο κουτί
FWV

Αυτή τη φορά, οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι θα συναντηθούν στις 12 Οκτωβρίου 2022 στο Kistle
Το διοικητικό συμβούλιο δεν συνεδριάζει δημόσια στις 14 Οκτωβρίου.

info@fwvhn.de