Λάντεσαους

Ημερομηνία: 12. Νοέμβριος 2022
Χρόνος: 13: 30 - 16: 00
Τοποθεσία: Παω σε
EUBW | EUHN

Οι εκπρόσωποι του Heilbronn συμμετέχουν στην κρατική επιτροπή της EUROPA-UNION Baden-Württemberg.

Αυτό πραγματοποιείται διαδικτυακά και φιλοξενείται από την EUROPA-UNION Heilbronn.

Το EUHN υπέβαλε τη δική του πρόταση και ζήτησε επίσης από τους αντιπροσώπους να εξετάσουν την πρόταση της UEF.