Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Heilbronn

Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής του Heilbronn 4.8 (4)

Γιατί ενημερωθήκαμε μόλις μια εβδομάδα μετά το ατύχημα στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Heilbronn και πόσο καιρό θα τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω των μπλοκ 5 και 6;