συλλογισμένη γυναίκα

Το κοινωνικό κιτ καταρρέει 5 (1)

Οι σημερινές δυτικές κοινωνίες λειτουργούν αρκετά καλά, εφόσον όλοι παίζουν με τους ίδιους κανόνες και είναι πρόθυμοι να παρέμβουν για άλλους, εάν χρειαστεί.