Άποψη του Heilbronn

Πατρίδα μου 5 (2)

Δεν μου αρέσει συνεχώς να εξηγώ τα πραγματικά πλεονεκτήματα του Heilbronn στους επισκέπτες μόνο και μόνο επειδή νομίζουν λανθασμένα ότι έχουν προσγειωθεί σε μια «ευρωπαϊκή μητρόπολη».