Νυχτερίδες

Νυχτερίδες 5 (2)

Οι νυχτερίδες βρίσκονταν ήδη πριν από περίπου 50 εκατομμύρια χρόνια στο Heilbronn. Μέχρι πρόσφατα, μέχρι και 25 διαφορετικά είδη νυχτερίδων πετούσαν τις νύχτες μας.