Σημαίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

Πέντε χαρακτηριστικά της φιλελεύθερης διεθνούς πολιτικής 4.3 (4)

Έγγραφο προσωπικής θέσης που αποσκοπεί να διευκρινίσει τα πέντε χαρακτηριστικά της φιλελεύθερης διεθνούς πολιτικής.

πλευρικής σκέψης

πλευρικής σκέψης 5 (3)

Όχι πολύ καιρό πριν, ένας όρος για την πλευρική σκέψη, που εισήχθη από τον Edward de Bono το 1967 και ήθελε να αναδιοργανώσει τις διαδικασίες σκέψης όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων.