Ομοσπονδιακό σχέδιο υποδομής μεταφορών 2030

Σχέδιο Ομοσπονδιακής Διαδρομής Μεταφορών 2030/ Frankenbahn 4 (2)

Ο κοινός παρονομαστής της προστασίας του κλίματος και της κινητικότητας είναι ένα από τα βασικά καθήκοντα της επερχόμενης ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Για εμάς τους Ελεύθερους Δημοκράτες, η σύγχρονη κινητικότητα είναι μια κρίσιμη πτυχή για το μέλλον της περιοχής του Heilbronn.