3. Ομιλίες Hertenstein

7. Ομιλίες Hertenstein 5 (6)

Οι προηγούμενοι γύροι συζητήσεων έδειξαν ότι οι προσφορές χρησιμοποιούνται και ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι τελικά περισσότερο από ικανοποιημένοι.