Σκάκι

κυριαρχία 5 (1)

Η πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν σε πολύ καλή θέση εάν οι εθνικιστές στην Ευρώπη δεν την υπονόμευαν συνεχώς για δεκαετίες και δεν την οδηγούσαν επανειλημμένα παράλογα μέσω εθνικών σόλο προσπαθειών ή παραλείψεων.