Εικόνα από τον ιστότοπο

Εμπειρία 4 (2)

Σήμερα η γυναίκα μου και εγώ επισκεφθήκαμε το Experimenta για δεύτερη φορά. Εφόσον αγοράσαμε και ετήσια εισιτήρια, αυτή δεν θα ήταν η τελευταία μας επίσκεψη.