Διαφάνεια

Διαφάνεια 5 (1)

Αν θέλουμε να σώσουμε τις δημοκρατίες μας, τότε πρέπει να διασφαλίσουμε πλήρη διαφάνεια, όχι μόνο στις πολιτικές αποφάσεις αλλά και στα δημόσια ταμεία, χωρίς αν ή αλλά.