Διόνυσος

Η εκπαίδευση είναι καθήκον του πολίτη 5 (5)

Η καλή εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την επιβίωση του καθενός μας και κυρίως για την κοινωνία μας.