Les élections européennes 2024. Καθ' οδόν pour la constituante ?

3
(1)

Χαρακτηριστική φωτογραφία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο © Erich Westendarp στο Pixabay

Je vais tenter ce soir de vous apporter quelques éléments de réflexions en vue des élections européennes de 2024, qui devraient déboucher sur la mise en place d'une Assemblée contituante de plus en plus απαραίτητο για την πρόοδο του ευρώ. Il est patent que les dirigeants de nos États font fausse route, depuis aujourd'hui 73 ans, car la federation européenne annoncée le 9 Μαΐου 1950 par Robert Schuman n'existe toujours pas.

En ce 9 mai, ce matin, au rond-point Schuman, nous avons celebré toutes les choses positives que l'Union européenne a réalisées, dont le marché et la monnaie uniques, l'ouverture des frontières, les échangeis celas Eras doit pas occulter l'insignificance et l'impotence de l'UE sur la σκηνή διεθνής. Elle n'a pas su réduire les lens, ni μεταξύ της Ρωσίας και της Γεωργίας, της Μολδαβίας ή της Ουκρανίας, μεταξύ του l'Arménie et l'Azerbaijan, ni μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, ni μεταξύ του l'Algérie et le Maroc, όχι στη Λιβύη, στη Συρία, στο Corne de l'Afrique, στο Σαχέλ, στη Σενεγάλη, στο Centre-Afrique, στο Congo ex-Belge, όχι στη Βενεζουέλα και στη La Colombie, όχι στην Κίνα και στο plusieurs de ses voisins , παρ. παράδειγμα.

M. Macron en est conscient. En vue du Conseil européen des 23 και 24 Ιουνίου 2022, il avait proposé d'établir une Communauté politique européenne, pour réunir rapidement, ce que l'UE, constate-t-il à juste pététat, ne peutens Équité, ne peutens État, europeenne, pour réunir rapidement, ce que l'UE, constate-t-il à juste pététat, ne peutens Équite, european, pour réunir rapidement. Partagent nos valeurs democratiques et qui veulent contribuer à la security, la stability et la prospérité de notre continent. Le 6 octobre dernier, 44 chefs d'État et de Governments se sont réunis à Prague pour fonder cette Communauté politique européenne, sans autre résultat concret qu'une photo-souvenir d'une rencontre extrênuetél de la masse de gaz à effet de serre émise pour le transport des συμμετέχοντες.

Depuis le 24 Φεβρουαρίου 2022, la guerre que la Russie fait à l'Ukraine a enfin fait prendre concience à l'opinion publique européenne de l'extrême faiblesse de nos armées, y compris en France et au Royaume-U. Nous avons περιλαμβάνει que nos chefs d'État et de Governments sont also peu capables de faire face aux menaces actuelles que ceux des années 1910, 1930 και 1990 l'ont été à l'époque des larreguetés Espagne ou du déchirement de l'ex-Yougoslavie. Les Institutions européennes sont de plus en plus décrédibilisées, par de mesquines ερωτήσεις de preséance entre autorités ou par des suupçons de corruption, ou par leur ανικανότητα à la management des crises.

Celles-ci furent nombreuses σε ένα τρίμηνο του έτους: χρηματοδότηση το 2008, χρήματα το 2010, μετανάστευση το 2015, sanitaire το 2020 και 2021, γεωπολιτική το 2022 με την όξυνση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το θέρετρο de nos échecs que nos politiques économique, fiscale, de l'emploi, de l'environnement, de la migration, de la santé, que notre sécurité et notre défense, ne seront efficaces que l'environnement, de la santé «Η Ευρώπη υιοθετεί το le seul mode de gouvernance qui lui convienne: le fédéralisme. Il constitute la seule façon pour les Européens de parler d'une seule voix et de peser de all leur poids sur la σκηνή διεθνές, mais επίσης pour être efficaces et efikass.

Σχόλιο progresser ver le federalisme, ver la demokraci;

Le Parlement européen, fondé en 1952 et enfin élu directement depuis 1979, a toujours négligé son premier devoir : doter l'Europe d'une constitution. Celle-ci aurait dû établir les droits fondamentaux des citoyens, fixer les principes sur lesquels repose la légitimité du pouvoir politique, esquisser l'architecture générale des Institutions fédérales et la rétatsépartment urs régions et les pouvoirs Locaux, et enfin garantir l'égalité entre les citoyens européens.

Στις 30 Ιουνίου 2009, το Cour fédérale de Karlsruhe a dit pour droit que : « La represation des citoyens au be du Parlement européen n'est pas liée à l'égalité des citoyens de l'Union européenne à9l'arform traité sur l'Union européenne, mais à la nationalité, qui est un critère de distinction απολύτως απαγορευμένη [l'Union européenne. Celle-ci] se trouve ainsi dans a contradiction de valeur avec le fondement de son identité en tant qu'union de citoyens, qui ne peut s'expliquer que par le caractère de l'Union européenne en tant qu'association d'eigns ". La Cour fédérale de Karlsruhe ajoute que: "Même après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il manque à l'Union européenne un organe de décision politique issu d'une élection égale de tous a europeent la capacité de representative uniformément la volonté du peuple».

Deux voies pourraient mener vers une constitution fédérale: soit une πρωτοβουλία de parlementaires européens, soit une απόφαση de quelques κυβερνήσεων.

Σχόλιο faire du Parlement européen une Συντακτική Συνέλευση ;

Après les élections européennes de 2024, le Parlement européen devrait enfin jouer son rôle naturel et se clarer constituant, puis rédiger et voter une Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Ευρώπης.

Avant les élections européennes de 2024, le Parlement européen devrait mettre fin à la κατάσταση dénoncée par la Cour fédérale de Karlsruhe, en adoptant la loi électorale annoncée par l'article 21 alinea sur la communeat 3 Συνθήκης από το 1950 και το άρθρο 138 alinea 3 du traité sur la Communauté économique européenne de 1957. s tous les États membres ».

Il n'en fut rien. Το 1976, les κυβερνήσεις επί του νόμου qui a permis en 1979 la première élection au suffrage universel du Parlement européen, en réglant la εκπρόσωπος des citoyens de façon dégressivement αναλογία, avec un seuil ανώτατο όριο ανώτατο όριο 96 νίκες. Cette disposition, από το άρθρο 14 alinea 2 du traité sur l'Union européenne,[1] ne respecte pas le prescrit de l'article 9 de ce meme traité : « Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui benéficient d'une égale προσοχή των θεσμών, των οργάνων και των οργανισμών. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. Η citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. ».

Cet άρθρο 14 alinéa 2 pérennise le fait que le poids électoral d'un Maltais ou d'un Luxembourgeois est douze fois plus élevé que celui d'un Allemand, si du moins ils ont l'âge de voter, carest acquis partout à 18 ans, sauf en Autriche, et bientôt en Belgique semble-t-il, ou c'est à 16 ans.

L'éligibilité est acquise à 18 ans dans 14 États membres ; σε 21 στους 10 άλλους. σε 23 στη Ρουμανία και σε 25 στην Ιταλία και στην Ελλάδα.

La citoyenneté européenne permet, en vertu de l'article 20 alinea 2b du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive 93/109/CE du Conseil, de voter au pays de residence, s'il partie «Ένωση, όσον αφορά τους κανόνες του vigueur dans celui-ci. Les nationalaux resident à l'étranger peuvent voter dans leur propre pays, par αλληλογραφία et/ou à l'ambassade, voire électroniquement, mais les Bulgares, les Grecs et les Italiens ne peuvent le faire qu'à partir d'un de État l'Union et c'est interdit aux Tchèques, aux Slovaques, aux Irelandais et aux Maltais.

Στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία, στο Λουξεμβούργο, στην Ελλάδα και στο Chypre, η ψήφος είναι υποχρεωτική, ailleurs, μη.

L'article 14, alinea 2, précité, ne prévoit pas de seuil électoral, mais Chypre a instauré un seuil de 1,8%, la Grèce de 3%, l'Italie, l'Austriche et la Suède de 4% ; Το 10 πληρώνει 5%.

Dans la plupart des États membres, mais pas en France, en Germany, en Espagne, en Hongrie, en Roumanie et au Portugal, des lists arrêtées par les différents partis sont en compétition και les électeurs ont à voter pour un seul. Au Luxembourg, le vote pour plusieurs υποψήφιοι de lists concurrentes est autorisé. Στο Βέλγιο, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία και στην Πολωνία, το εκλογικό κολέγιο χωρίζεται σε στρατολογήσεις. L'Irlande, l'Irlande du Nord, l'Écosse et Malte pratiquent un scrutin à vote μοναδικό μεταβιβάσιμο, dans le cadre d'élections à circonscriptions plurinominales.[2]

Αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη στη δημοκρατία. Elle aura perduré 45 ans au moins.

Pour y mettre fin, le Parlement européen élu en 2019 devrait adopter, en vue des élections de 2024, une loi européenne fixant au moins l'âge d'acquisition du droit de vote, le seuil électoral, le mode ain un critère de representation égalitaire des citoyens, pour améliorer la légitimité de son διάδοχος. Cette loi pourrait prévoir, par exemple, que chaque région, Land ou canton, enverrait un député au Parlement européen s'il compte de 1 à 1.000.000 de citoyens ou d'habitants, deux, s'il de à1.000.001 s ή κάτοικοι κ.λπ.

Προς το παρόν, η ημερομηνία των εκλογών au Parlement européen έχει καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βάσης της Ευρωπαϊκής Πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, en mai ou début juin. Pour 2024, ce sera du 6 ή 9 Ιουνίου. Pour nous, il est donc encore temps d'agir.

Un nouveau noyau d'États européens est necessaire

Depuis les années 1950, il est απίθανο que tous les États européens marquent d'emblée leur accord sur un scénario ou un projet, quel qu'il soit. Les examples ne manquent pas, depuis que les Soviétiques se sont opposés à ce que les pays d'Europe centrale et orientale qu'ils occupaient bénéficient du plan Marshall, adhèrent à l'Alliance atlantique ou aux eurommunea

Avec de la Patence, toutefois, on peut arriver à ce que 28 États adhèrent par παράδειγμα à une ορισμός commune des valeurs européennes, malgré leurs différences linguistiques, religieuses, κ.λπ. en Ζακ Σιράκ, partisan de la laïcité. Ces valeurs peuvent se résumer en XNUMX μοτίβα: ανθρωπισμός, καθολικότητα, προοδευτισμός.

Pour réaliser progressivement un consensus, il faut constituer un noyau d'États, plus motivés ou plus réalistes ou plus libres que d'autres. Le BENELUX a ouvert la voie aux Six, qui furent 28 et sont 27 depuis le Brexit. Le BENELUX a aussi supprimé ses frontières intérieures en 1975. Dix ans plus tard, la France et l'Allemagne l'ont rejoint pour fonder la zone Schengen, qui compte aujourd'hui 23 États membres de sociésal l'tat' . La zone euro a été initiée en 4 par 1999 états, elle en compte 9 depuis le 20er Ιανουάριος 2023.

Un noyau επεκτάσιμο pourrait enforcer la Sovereign de l'Europe, en development un pilier européen de l'OTAN et en accroissant nos capacités militaires, grace à une plus grande efficience des depenses de Defense. Il pourrait mieux assumer notre part des charges inhérentes à notre défense et mieux limiter les risques, qui sont plus élevés si l'on se contente de suivre nos alliés americains. Un pile européen de l'OTAN pourrait mieux équilibrer geopolitiquement l'Alliance et ainsi augmenter notre κυριαρχία. Il full les Institutions de l'UE, car celle-ci restera toujours incapable de mettre surpied une Defense européenne : elle n'est pas un État, mais une Association d'États. Les États ont, depuis 1648, le monopole de l'usage légitime de la force.

Les dirigeants européens ne veulent malheureusement rien perdre de leurs compétences, même s'ils peinent à les exercer, alors que le 11 Σεπτεμβρίου 2018, les présidents américain[3] και ρωσικά[4] ont dit être d'accords avec la creation d'une armée européenne.

Nous devons donc accroître la pression sur nos dirigeants, pour qu'ils tientent mieux compte de notre désir de bonne gouvernance, desécurité accrue et defense effecte. S'ils ne changent pas de cap, il faudra les sanctionner, dès 2024.

Σχολιάστε influencer nos dirigeants ;

La Société européenne de Defense AISBL (S€D) που ιδρύθηκε το 2015[5] est, depuis le 7 Mars 2023, appuyée par la Société européenne de Defense en Europe centrale et orientale (S€DCEE), βάση στο Varsovie. Depuis le 21 mars, elles ont été rejointes par Avenir de l'Europe, l'Associazione Mazziniana Italiana, Citizens d'Europe M3E (Europe, éthique, équité), Europe Unie dans sa Diversité, Europa-Uonnions, Europa-Uonnions fédéralistes Européens (UEF) – Groupe Europe, UEF-Βέλγιο, UEF στην Τσεχική Δημοκρατία, UEF-Luxembourg et Movimento Federalista Europeo (MFE) Sezione Ezio Vedovelli Valtellina Valchiavenna. Ensemble elles ont rédigé et elles diffusent un Manifeste pour des élections européennes de 2024 plus democratiques.[6] Ce texte répond au constat que, lors de la Conference sur l'Avenir de l'Europe, που κυκλοφόρησε στις 9 Μαΐου 2021 και qui s'est terminée il ya an, μια λίστα με 49 αλλαγές à introduire au plus vite dans la gouvernance, donc dans les Institutis européennes, a été établie. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί αλλαγή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Faisons en sorte que les changes guests aient lieu après l'élection du nouveau Parlement européen, à la fin du printemps 2024. Ils ne résulteront pas d'une reforme des actuels traités sur l'Union européenne (TUET) ). Άρθρο 48 du TUE exige l'accord unanime des États membres, ce qui est αδύνατο.

Il n'y aura pas d'Europe forte et sovereign si elle n'est pas démocratique, ce qui nécessite une constitution approuvée par nous "le people sovereign", les citoyennes et citoyens européens. Comme les députés français de 1789, les parlementaires européens nouvellement élus devraient s'engager à jouer leur rôle au regard de l'Histoire par une sorte de « Serment du Jeu de Paume " Ευρώπη : " Nous jurons de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigeront, jusqu'au jour où la constitution (de l'Europe) Sera établie et affermie sur des fondements solides ».

Pour qu'apparaisse l'Europe que nous voulons, ομοσπονδιακό, κυρίαρχο, forte mais pacifique et démocratique, respectueuse de notre milieu naturel, rejoignons les premiers signataires de ce manifeste et, pendant un an, menons campagne pour qu'unetiheneomed Ευρώπη. Η δημοκρατία είναι η πρεμιέρα των βαλλιστικών κοινοτήτων.

Aujourd'hui, il semble que les États qui se savent les moins sovereigns, επειδή qu'ils ont adhéré à l'Union européenne, à l'Alliance atlantique, à la zone Schengen, à la zone euro et à son appro ont des moyens modestes, en terms de budget de Defense et de base industrial et technologique de Defense, seront probablement les premiers membres des États-Unis d'Europe. Le processus qu'ils auront à suivre pour se fédérer est fort simple. Ένα βίντεο κινουμένων σχεδίων 3 λεπτών le montre, elle est en ligne sur le site de la Société européenne de Defense AISBL, à la σελίδα https://www.seurod.eu/videos_audios.html.

Les États-Unis d'Europe assureraient la partie des σχέσεις Internationales, de la sécurité et de la Defense de l'Europe, que céderaient les États membres. Les compétences seraient réparties entre les niveaux de pouvoir selon le principe de subsidiarité. Οι σχέσεις Internationales seraient gérées comme au Canada or en Allemagne. Το Les Forces armées Federales συνύπαρξη με το les armées des États membres. À l'actuel Ευρωπαϊκό Συμβούλιο succéderait un Sénat, εκπρόσωπος les États membres. Le Sénat et le Parlement européens auraient le pouvoir de voter le budget, de lever l'impôt, d'arrêter les comptes ανταποκριτές et de prendre des πρωτοβουλιών législatives, meme si la technicité des matières fait que la plupart des nou. des pouvoirs στελέχη και των διοικήσεων.

Progressivement, des États-Unis d'Europe fondés par un petit noyau de petits États pourraient, sans se déséquilibrer, absorber des États de plus en plus imposants, comme l'Espagne et l'Espagne et l'Italia magnédu, pèsera aussi lourd que chacun de ces États. Το Les États-Unis d'Europe pourraient all intégrer la France, sa force de frappe et son siège permanent au Conseil de sécurité des Nations-Unies.

Cela fait 73 και que Robert Schuman a pronouncé son discours fondateur. Les événements dramatiques qui se déroulent en Ukraine, en Géorgie, en Asia et en Afrique, ainsi que ceux que nous voyons poindre à l'horizon, notamment dans la zone indopacifique, nous εντυπωσιακά d'être lucides. Les traités européens ne peuvent pas nous garantir, ainsi qu'aux γενεές μελλοντικές, un avenir de qualité. Rien ne peut justifier d'attendre encore plus longtemps.

Sans une constitution apte à fonder une Europe fédérale, forte, κυρίαρχο και δημοκρατικό, demin, il sera trop tard pour rendre à l'Europe la place qui lui revient sur la σκηνή Internationale.

C'est pourquoi une deuxième étape de notre action consiste en un Appel aux partis politiques démocratiques. Il a pour τίτλο « UN PROJET, UNE MÉTHODE ET UN Agenda POUR BÂTIR LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE ».

Μεταφέρεται από το Section italienne du Mouvement européen, Avenir de l'Europe, l'Associazione Mazziniana Italiana, Citizens d'Europe M3E (Europe, éthique, équité), Europe Unie dans sa Diversité, Europa-Union, Heil des Européens fédéralistes (UEF) – Groupe Europe, UEF-Βέλγιο, UEF στην Τσεχική Δημοκρατία, UEF-Λουξεμβούργο, la Société européenne de défense AISBL (S€D), la Société européenne de défense défense en Europe centrale (SED ) και le Movimento Federalista Europeo (MFE) Sezione Ezio Vedovelli Valtellina Valchiavenna.

Depuis la signature du Traité de Lisbonne, en 2007, il ya quinze ans et demi, l'Union européenne a été confrontée à une suite de défis qui ont mis en évidence sa faible capacité à réagirénés de l'Union européenne a été confrontée à une suite de défis qui ont mis en évidence sa faible capacité à réagirénés de défis auxtens . L'aggressivité affirmée par Poutine à Munich en 2007, et exercée en 2008 à l'égard de la Géorgie, puis en 2014 en Crimée et dans le Donbass, est restée sans réponse, ceco in quiterél plus horrible à partir du 24 Φεβρουαρίου 2022 στην Ουκρανία. Face aux crises financière de 2008, monétaire de 2010, migration de 2015, sanitaire de 2019 à 2022 et securitaire, que ce soit en Αφγανιστάν, dans le Sahel ou en Ukraine, l'Union seam europessured on sure pas comme aurait pu le faire une Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, διαθέτοντας d'une politique étrangère et de securité μοναδικά, comportant une Defense commune, et des politiques budgetaire, monétaire, migration, sanitaire, sociale et environnementale permettant à l'Europe d'agir efficacement dans l'intérêt de ses citoyens. Mais il ne suffit plus aujourd'hui de suggester une Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, il faut la faire.

Il est necessaire et urgent, à cet effet, de fixer les éléments fondamentaux d'και ΕΡΓΟ, Απόκαι ΜΕΘΟΔΟΣ και Δκαι την ημερήσια διάταξη, en s'inspiran des dizaines d'États fédéraux qui existent de par le monde, mais en tenant compte des cultures, des valeurs et de l'histoire propres aux Europeens. Comme la Schengen ζώνη ή η ευρωζώνη, cette Federation serait fondée par les États qui le Voudront, παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μην ανησυχείς για μένα, mais cette fois par la voie d'une constituante, avec the mission de rédiger et d'adopter une vraie Σύνταγμα, μετά από ένα nouveau traité international. Τηλ ΕΡΓΟ.

Les éléments basics de ce texte constitutionnel devront être tout d'abord une citoyenneté μοναδικό αποδίδει σε toutes celles et σε όλους ceux qui vivent dans la Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και εγγυάται το Charte des droits fondamentaux. The appartiendra ensuite au législateur federal, qui sera bicameral, de fixer le προϋπολογισμός de la Federation et de le χρηματοδότης par des resources Propres. Toute la Federation européenne utilisera la monnaie μοναδικό européenne. λα politique étrangère et de securité commune devra computerer une αμυντική κοινότητα. Aucun Pouvoir de veto ne sera accordé aux États membres. Le Ομοσπονδιακή κυβέρνηση sera υπεύθυνος devant le législateur fédéral.

La ΜΕΘΟΔΟΣ que devrait suivre l'Assemblée constituante pour rédiger et adopter une Σύνταγμα ομοσπονδιακή comprendra un Dialogue Constant et approfondi avec les parlements nationalaux et la société civile. Elle sera obligatoirement soumise à κύρωση par les citoyens par un πανευρωπαϊκό δημοψήφισμα, επειδή η κυριαρχία εμφανής au λαός. Ainsi seront respectés les principes tant de la Αντιπροσωπευτική δημοκρατία τι από το συμμετοχική δημοκρατία. Dans cette προοπτική, il serait utile de convoquer des βοηθά τους διακοινοβουλευτικούς Comme celles qui se sont réunies à Rome τον Νοέμβριο του 1990.

L 'ΑΤΖΕΝΤΑ συνδέεται με το Dixième législature du Parlement européen (2024-2029) afin de fonder une Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία avant tout new élargissement.

Il est temps d'en venir a deux brèves θεωρήσεις φινάλε.

Nos dirigeants se veulent plus sovereigns, mais ils se soumettent de plus en plus aux États-Unis d'Amérique, alors que les interests de ceux-ci different des nôtres. Ή, l'Occident perd de son effect face à la Russie, à la China, κ.λπ., notamment parce que ces autocraties ne prennent en compte que leurs interêts et les rapports de force. Si l'Europe veut promouvoir nos valeurs et les droits de l'Homme, elle doit être plus forte que ne l'est l'UE. Son Soft Power, par ailleurs si utiles dans les σχέσεις avec les pays pacifiques, ne sert à rien face à des genes qui se servent du Hard Power.

C'est pourquoi nous appelons les partis politiques europeens à αναπόσπαστο ces idées dans leuurs προγράμματα électoraux, et nous έκκληση à ψηφοφόρος pour les parts qui l'auront fait.

J'ai dit et je me tiens prêt à répondre à d'eventuelles ερωτήσεις.

A une question sur les partis politiques européens, j'ai répondu que les partis politiques n'υπάρχοντα qu'au επιπέδου εθνικό. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχουν επτά πολιτικές ομάδες. Τουλάχιστον 23 μέλη είναι απαραίτητα για πρώην un groupe politique, et ce dernier doit comprendre des membres εκπρόσωπος au moins un quart des États membres.

Ορισμένες 7 ομάδες se sont intitulés partis européens, mais c'est faux : les positions politiques prize par un groupe découlent d'une concertationinterne ; aucun membre ne peut recevoir un mandate de vote obligatoire. Οι κορυφαίοι υποψήφιοι δεν είναι νόμιμοι στο dehors de la circonscription où ils ont été élus.

Le groupe du Parti populaire européen compte 14 partis, dont 6 se disent démocrates-chrétiens. Il dit s'engager à créer une Europe plus forte et plus sûre d'elle, construct au service de ses citoyens, plus ανταγωνιστικό et plus démocratique, ή les citoyens peuvent construct la vie qu'ils souhaitent.

Le groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen a comme partenaire le parti socialiste européen (PSE), qui réunit 34 partis socialistes, social-démocrates, travaillistes et démocrates de la Nord'Egen europe. Εξωτερικά, 12 μέρη συνδέονται και 12 μέρη είναι παρατηρητές.

Ο Όμιλος Renew Europe συγκέντρωσε 37 κεντρικούς ασαφείς κομματίες.

The groupe des Verts/Alliance libre européenne comporte 20 partis, dont Volt Allemagne.

Le groupe "Identité et démocratie" compte notamment 3 partis importants d'extrême-droite.

Le groupe des Conservateurs et Reformistes européens, comporte une quinzaine de partis dont sures sont au pouvoir, en Pologne, en Italie, en Flandre (N-VA), ou proche de l'être, en Espagne.

Η ομάδα των ανθρώπων στην Ευρώπη αποτελούσε 20 κόμματα.


[1] Άρθρο 14 alinea 2 you traité sur l'Union européenne διαθέτει:

1. Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgetaire. Il exercise des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le President de la Commission.

2. Le Parlement européen est composé de εκπρόσωποι των citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le president. Η αντιπροσώπευση των πολιτών είναι εξασφαλισμένη de façon φθίνουσα αναλογικά, avec a seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit χαρακτηριστικό plus de quatre-vingt-seize sièges. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθετεί à l'unanimité́, την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την έγκριση του υιού, μια απόφαση που καθορίζει τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και τον σεβασμό των αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3. Les membres du Parlement européen sont élus au voffrage universel direct, libre et secret, pour un mandate de cinq ans.

4. Le Parlement européen élit parmi ses membres son president et son bureau. Le passage barré dans l'alinea 2 est celui critiqué par la Cour federale de Karlsruhe.

[2] Les élections à circonscriptions plurinominales garantissent une αναπαράσταση αναλογίας και ανεξάρτητης. Ce mode de scrutin donne à l'électeur la certitude que son vote n'ira pas à un υποψήφιος qu'il rejette. Il lui permet d'exprimer sa preference secondaire en faveur d'un υποψήφιος d'un parti different de celui du premier choix et donc d'influer sur la formation des coalitions. Ce mode de scrutin a été élaboré au XIXe Siecle του Thomas Hare (1808-1891) στη Μεγάλη Βρετανία, επίσης του Carl Andrae (1812-1893) στη Δανία. Ασκείται στην Ιρλανδία, στο Ireland du Nord, στο Écosse et à Malte. Hors d'Europe, χρησιμοποιείται στην Αυστραλία, στη Nouvelle-Zélande και στην Τασμανία.

L'électeur doit indiquer στο δελτίο του για την ψήφο και τη σειρά προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων. Après le comptage de l'ensemble des bulletins, le quotient, dit de Droop, requis pour l'élection d'un υποψήφιος est determiné par la division du nombre de votes valides par le nombre de sièges à pourvoir plus un. Les υποψήφιοι ayant obtenu un nombre de suffraages de premier choix supérieur ou égal au quotient de Droop sont élus. Les votes obtenus par ces υποψήφιοι au-delà du quotient sont répartis sur les υποψήφιοι non élus qui avaient été positionsnés en deuxième choix. La répartition se fait selon un μηχανισμός qui peut varier selon les pays. Si aucun υποψήφιος n'a atteint le quotient, αλλά le υποψήφιος ayant obtenu le moins de votes de premier choix est éliminé. Οι ψήφοι Ses στη συνέχεια αναδιανέμονται aux υποψήφιοι qui avaient été positions en deuxième choix par ses électeurs. Le processus se poursuit jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus.

[3] Φαρέν Ζακαρία για το CNN στις 11/11/2018, Συνέντευξη του Προέδρου Εμμανουήλ Macron, https://edition.cnn.com/videos/world/2018/11/10/emmanuel-macron-fareed-zakaria-trump-tweet-sot-gps-vpx.cnn

Φαρέν Ζακαρία για το CNN στις 11/11/2018 Συνέντευξη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, https://edition.cnn.com/videos/world/2018/11/10/trump-macron-bilateral-meeting-bts-vpx.cnn/video/playlists/intl-latest-world-videos/

[4] sn, « Βλαντιμίρ Πούτιν Απαντήστε σε αποκλειστικές ερωτήσεις του RT France », 11/11/2018, https://francais.rt.com/international/55305-vladimir-poutine-repond-exclusivite-questions-rt-france-video.

[5] La Société européenne de défense AISBL (S€D) travaille sans relâche depuis 2015 : XNUMX livres ont été publiés en français, le troisième a été traduit en 'néerlandais et en 'auxsedème, en. Elle sera διαθέσιμο en français, en néerlandais, en anglais, ainsi qu'en anglais, grace au sutien du ministre-président της γερμανόφωνης κοινότητας του Ostbelgien.

[6] Το Le Manifeste pour des élections européennes plus démocratiques en 2024 είναι διαθέσιμο σε 23 γλώσσες στις ιστοσελίδες της Ευρώπης Unie dans sa Diversité et de la Société européenne defense AISBL.


Πόσο χρήσιμη ήταν αυτή η ανάρτηση;

Κάντε κλικ στα αστέρια για να βαθμολογήσετε την ανάρτηση!

Μέση βαθμολογία 3 / 5. Αριθμός κριτικών: 1

Δεν υπάρχουν ακόμη κριτικές. Μπορείτε επίσης να σχολιάσετε αυτήν την ανάρτηση παρακάτω.

Λυπάμαι που η ανάρτηση δεν σας βοήθησε!

Επιτρέψτε μου να βελτιώσω αυτήν την ανάρτηση!

Πώς μπορώ να βελτιώσω αυτήν την ανάρτηση;