Παρακαλώ για τη δημιουργία αναρτήσεων και θεμάτων.

Το ιστολόγιο του Τομ

Blogging από το 2014 Thomas Heiligenmann στο δικό του ιστολόγιο. Μπορείτε να βρείτε το blog εδώ.

    • Όπως μπορέσαμε να προσδιορίσουμε, ο χρόνος ημιζωής τέτοιων γύρων δεν επαρκεί για να γεμίσει ένα φόρουμ ακόμη και από απόσταση. Όπου η μη δεσμευτική έχει γίνει αρχή, πρέπει πραγματικά να σκεφτείτε εντελώς νέα κανάλια επικοινωνίας.