Η Ευρώπη πέφτει

Η Ευρώπη του μέλλοντος πρέπει να είναι έτσι ή δεν θα είναι (πια). 5 (1)

Με αφορμή τα σχόλια των Christian Moos και Heinrich Kümmerle για την ανάπτυξη, τη διαπλοκή και την αυτοπνιγμό της Ευρώπης, θα ήθελα να μοιραστώ μερικές πρόχειρες σκέψεις για τον αναπροσανατολισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής.