ασφάλεια στην εργασία

Φωτογραφία ανάρτησης: Blitz | © Εικόνα από PIRO στο Pixabay

Δεν στρέφει κανείς τα πολυβόλα στους δικούς του στρατιώτες - ούτε στον πόλεμο. Δεν ξεφορτώνετε το όπλο σας σε κλειστά δωμάτια, χωρίζετε την κουζίνα και την τουαλέτα τουλάχιστον όταν μαγειρεύετε για άλλους και δεν βάζετε έναν μεγάλο εκτυπωτή σε ένα στενό, μη αεριζόμενο και χωρίς παράθυρα δωμάτιο όπου η μόνη πόρτα κλείνει ακόμα από μόνο του.