τροποποίηση

Φωτογραφία ανάρτησης: Blitz | © Εικόνα από PIRO στο Pixabay

Η αλλαγή είναι μέρος της ζωής και έτσι το ιστολόγιό μου άλλαξε ξανά. Η κατηγορία ιστολογίου "Microblog" έχει γίνει πλέον η κατηγορία "Retrospect" και αυτή ονομάζεται πλέον "Flash of Thought", αλλά έρχεται λίγο πιο κοντά στην ιδέα μου για ένα microblog.

Παίρνω το όνομα «φλας σκέψεων» από Θωμάς Μιχλιστολόγιο σκέψης. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο αμέσως.